Vi hjelper deg med alt av takst og kontroll!

Som elektroinstallatør har vi alltid fokus på sikkerhet og trygge produkter. Dessverre er det alt for ofte feil eller svikt i det elektriske anlegget som er skyld til branner og ulykker. Elman har egen avdeling som er spesialister på både el-takst og el-kontroll.

Husk at de fleste forsikringsselskap tilbyr opp til 35% premiereduksjon til kunder som gjennomfører en el-kontroll. Det gjelder alle typer bygg, men særlig for landbruk, borettslag, næring og offentlige bygg der skadeomfanget kan ekstra være stort.

Kontakt oss

Noe av det vi kan hjelpe deg med

  • El-kontroll
  • El-takst
  • Termografering (NEK 405.1)
  • El-kontroll bolig (NEK 405.2)
  • El-kontroll næring (NEK 405.3)
  • El-kontroll landbruk (NEK 405.3)

El-kontroll

El-kontroll er en helsesjekk av ditt anlegg og det beste brannforebyggende tiltaket du kan gjøre. Alle godkjente el-kontroller skal gjennomføres etter en norm som kalles NEK 405. Denne beskriver hva som skal kontrolleres og hvilke regler som gjelder for ulike typer bygg. Elman er sertifisert etter NEK 405, i tillegg til at vi er sertifisert av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd, og NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll)

Autorisert bedrift

Det finnes veldig mange som leverer elektrotjenester i Norge. Dessverre er en del av disse ikke autorisert til den jobben de skal gjøre. For å finne ut om en elektrikerbedrift har lov til å utføre elektrisk arbeid i Norge kan du sjekke å sjekke Elvirksomhetsregisteret. Her finner du selvfølgelig Elman.