Takst og kontroll

Som elektroinstallatør har vi alltid fokus på sikkerhet og trygge produkter. Dessverre er det alt for ofte feil eller svikt i det elektriske anlegget som er skyld til branner og ulykker.
I Elman har vi en egen avdeling som tilbyr både el-takst og el-kontroll.

Bestill

Her er noe av det vi kan hjelpe deg med

  • Elektrotermografering (NEK 405.1)
  • El-kontroll bolig (NEK 405.2)
  • El-kontroll næring (NEK 405.3)
  • El-kontroll landbruk (NEK 405.3)
  • El-takst ved eierskifte (kjøp/salg)
  • Tilstandsrapport for el-anlegg
Svein Tore Kluken er sertifisert for el-kontroll på boliger, næring og landbruk.

El-kontroll

El-kontroll er en helsesjekk av ditt anlegg og det beste brannforebyggende tiltaket du kan gjøre. Alle godkjente el-kontroller skal gjennomføres etter en norm som kalles NEK 405. Denne beskriver hva som skal kontrolleres og hvilke regler som gjelder for ulike typer bygg. Elman er sertifisert etter NEK 405, i tillegg til at vi er sertifisert av FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd, og NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll)

Visste du at...?

De fleste forsikringsselskap tilbyr opp til 35% premiereduksjon til kunder som gjennomfører en el-kontroll. Det gjelder alle typer bygg, men særlig for landbruk, borettslag, næring og offentlige bygg der skadeomfanget kan ekstra være stort.

EL-Takst

El-takst er en komplett gjennomgang av anlegget som blir nøye dokumentert med bilder og tekst. Vi ser en økende etterspørsel for denne tjenesten, spesielt fra boligkjøpere som er usikker før kjøp eller som har havnet i konflikt med tidligere eier over tilstand på det elektriske anlegget. Vi tror at snart blir det like vanlig med el-takst ved boligsalg som det i dag er med en byggtakst.

Autorisert bedrift

Det finnes veldig mange som leverer elektrotjenester i Norge. Dessverre er en del av disse ikke autorisert til den jobben de skal gjøre. For å finne ut om en elektrikerbedrift har lov til å utføre elektrisk arbeid i Norge kan du sjekke å sjekke Elvirksomhetsregisteret. Her finner du blant annet oss.