Gårdsbruk på Klett i Trondheim

Eierne fikk bygd nytt bolighus og nytt redskapshus, og fjøs, mastu og stabburet ble flyttet. Elman har hatt ansvaret for alt det elektriske arbeidet.