Gårdsbruk på Klett (Trondheim)

Nytt bolighus og Redskapshus.
Fjøs, mastu og stabburet ble i tillegg flyttet.
Elman har hatt ansvaret for alt det elektriske arbeidet.