Amfi Rørvik

AMFI Rørvik er den viktigste møteplassen for handlende i Vikna kommune. Senteret er nylig utbygget og inneholder nå flere nye butikker og spisesteder, i tillegg bygges det flott boliger med takhage i tilknytning til senteret.

AMFI Rørvik danner et naturlig endepunkt i Kjøpmannsgata med torg og gågate. Det er skapt lune plasser i nedre del av sentrum, med uteservering og åpne butikker mot gata. Arkitekturen på bygningen gjenspeiler omgivelsene. Utbyggingen har gitt et mer levende sentrum og har blitt den nye porten til Rørvik.

PROSJEKTLEDERE

Prosjektleder Steinkjer Eric og Damir

Erich Huchel

Prosjektleder Steinkjer Eric og Damir

Damir Momic

ANLEGGSLEDER

Anleggsleder Steinkjer Steinar

Steinar Hammervold


Byggherre

Amco AS

Hovedentrepenør

HENT AS

Størrelse

10 000 m²

Årstall

2020