El-watch

SIKRE DINE VIKTIGSTE VERDIER MOT BRANN

ROBUST
Designet for å tåle røffe
forhold som smuss, støv,
fett, temperatur, fukt, støt
mm.

TRÅDLØS
Ingen kabling. Trenger
kun mobildekning.

VARIG
Takket være et særdeles
energieffektivt batteri har
sensoren lang levetid,
gjerne rundt 10 år.

KOMPLETT SYSTEM
Sensoren sender signaler
til en datainnsamler og
videre til skyløsning og til
app på din telefon eller PC.

DETTE FÅR DU I PAKKEN

Vi har satt sammen en ferdig standardpakke til deg, som dekker behovet for de fl este bruk.
For enkelte kan det være behov for å justere pakken ut fra antall bygninger/
el-skap, avstand mellom bygg mm. Standardpakken består av: 5 sensorer, en datainnsamler,
tilgang til skyløsning og app.

SLIK FUNGERER DET

Neuron temperatursensorer monteres i el-skap i dine driftsbygning(er) og bolighus. Dette må i likhet med andre elektriske installasjoner gjøres av godkjent installatør. Elman – som er sertifisert, og kjenner Neuron-sensorer samt lokale forhold godt.
Monteringen er RASK, ENKEL og leveres til FAST PRIS.
Når sensorene er på plass sender de umiddelbart data via datainnsamler (gateway),
videre til Neuron skyløsning og direkte til avlesning på din smarttelefon eller PC.
Et komplett system som ikke krever andre tilleggsløsninger.
• Egen pålogging som kan deles med alle i husstanden eller feks. avløser.
• Automatisk varsling ved overskridelse av gitte alarmgrenser som du defi nerer selv.
• Service & support-tjeneste.

-10% PÅ FORSIKRINGEN

El-Watch har inngått avtale med flere ledende forsikrings-selskaper som gir deg inntil 10% årlig rabatt på brann-premien i bygnings-, eiendels- og produksjonsforsikringene. Denne rabatten kommer i tillegg til alle andre rabatter for brannreduserende tiltak.

Ring ditt forsikringsselskap og få oversikt over din besparelse. Aktuelle selskaper er blant annet Gjensidige og Fremtind.

Mer om forsikringsrabatten hos Gjensidige her.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om brannpakken eller ønsker et tilbud eller bestilling er du velkommen til å ta kontakt. Snorre er elektriker og prosjektleder for landbruk med kontorsted Verdal

Snorre Gudding

 snorre@elman.no

 46746760

5 KJAPPE OM BRANNPAKKEN

Tåler dette utstyret å stå i fjøset?
Svar: Ja. Vi har 20 års erfaring med å levere elektronikk til landbruket. Alle våre produkter er vann- og støvtette.
Hvor er utstyret produsert?
Svar: Vi utvikler og produserer alle våre produkter i midt-Norge. Dette er et 100% norsk produkt.
Hvor lang levetid er det på sensorene?
Svar: Sensorene har et særlig energieffektivt batteri som gir minimum 10 års levetid.
Kan det legges til flere brukere i systemet?
Svar: Du kan helt gratis legge til så mange brukere du ønsker, for eksempel familiemedlemmer eller avløser.
Hvordan takler systemet strømbrudd?
Svar: Ved strømbrudd vil du få varsling.

Kundereferanse

Etter en dramatisk situasjon med branntilløp i tankrommet som kunne blitt katastrofe for både buskap, bygninger, og mennesker gjorde melkebonde Jon Landsem en risikovurdering og installerte brannpakken i sine El-skap.


Bytt til nytt

Vi tilbyr nå leasing program for finansiering av LED belysning sammen med Nordlux

Hvis du ønsker å erstatte den eksisterende belysningen med ny LED belysning, tilbyr vi nå sammen med Nordlux en enkel leasingmodell hvor du slipper å låne penger eller benytte oppspart egenkapital.

Ved leasing unngår du mange utgifter som for eksempel kostnad tilknyttet kjøp av LED belysningen. Du vil fortsatt oppleve alle de store fordelene med LED som inkluderer store energibesparelser samt drift- og vedlikeholdsfri belysning i lang tid fremover.

Energibesparelsen ved konvertering til LED vil ofte være så høye at pengene du sparer dekker de månedlige leasingkostnadene. Vi tilbyr implementering av din nye belysning slik at du kan nyte alle fordelene med en gang.

Ny belysning og optimalisering av denne, betyr et mer energieffektivt bygg som igjen betyr lavere strømregning og lavere driftskostnader.

Kort oppsummert, du tenger ikke budsjettere med ny belysning. La egenkapitalen benyttes til andre viktige prosjekter eller satsninger, og benytt deg heller av vår leasingmodell.

Ingen forskuddsleie

100% finansiering i 36, 48 eller 60 måneder

8 GODE GRUNNER – for leasing

 • Frigjøring av egenkapital
 • Finansiell spredning
 • Skattefordeler
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift
 • Enklere regnskap – utgiftsføres i sin helhet
 • Nedskrivning i takt med verdiforringelse
 • Mulighet til å inkludere installasjonskostnaden
 • Full bruksrett på utstyret


Landbruk

LANDBRUK

Trivelig - Engasjert - Profesjonell

Elektro i landbruket!

Elektriske installasjoner i landbruket kan være krevende, og utstyret blir ofte utsatt for mekanisk slitasje, overbelastning, vibrasjoner, fuktighet, støv og gass. Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi tilby komplette driftssikre løsninger for hele landbruket.

Kontakt oss for spørsmål / bestilling
Type kontroller
 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Utvidelse
 • Vedlikehold og service
 • Internkontroll
 • El-kontroll
 • Termografering
 • Installasjon og kontroll av brannvarslingsanlegg

Brannsikkerhet

El-watch trådløse sensorer for landbruk

70 % av alle branner i landbruket starter i El-anlegget, og varmeutvikling i elektriske inntaksskap og fordelingsskap er første tegn på at noe er galt. Med dette systemet kan slike feil avdekkes og rettes før en brann utvikler seg. Ved hjelp av enkel og rimelig sensorovervåkning av alle El-skap på gården vil du ha komplett trygghet rett i lomma, døgnet rundt, hele året.

Les mer her….

El-kontroll og termografering

Vi tilbyr en omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Denne kontrollen er beregnet for større næring- og landbruksbygg, og følger Mattilsynets krav. De fleste forsikringsselskaper setter enten krav til, eller anbefaler en slik kontroll. Med en slik kontroll denne kan du få opptil 35% rabatt på forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Les mer om el-kontroll her

Service og vedlikehold

Vedlikehold er avgjørende for en trygg og effektiv drift.
Utstyr og driftsbygg i landbruket blir daglig utsatt for store påkjenninger i form av fuktighet, støv og mekaniske belastninger. Det elektriske anlegget trenger derfor jevnlig tilsyn og oppfølging for å sørge for en trygg og effektiv drift. Vi har flere elektrikere med spisskompetanse innen landbruksinstallasjoner.

Brannvarsling

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det krav til brannsikring og brannvarsling. Vi er godkjent for montering, utvidelser og kontroll av de fleste typer anlegg. Med vår rabatterte serviceavtale tar vi kontakt med deg når tiden er inne for en ny kontroll. Du kan oppnå ytterligere rabatt på din forsikring ved regelmessig kontroll.

Enkel dokumentering av installasjoner

Alle som får utført elektrisk arbeid har krav på å få en samsvarserklæring. Dette er et verdipapir som viser hva som er utført, hvilket materiell som er brukt, og at det er utført av en godkjent elektriker.

Denne dokumentasjonen trenger du dersom det skulle skje noe i garantiperioden eller om det skulle dukke opp spørsmål rundt dokumentasjonen på ditt anlegg. Dette leverer vi digitalt gjennom en QR-kode (et bilde) som vi klistrer i ditt sikringsskapet. Da er all dokumentasjon lett tilgjengelig for deg og andre beboere. Alt du trenger å gjøre er å holde kameraet på telefon over QR-koden (bildet), og du vil få opp en lenke til all dokumentasjon vi har levert.