Vi hjelper deg som driver i blå sektor!

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler, rådgivning og installasjoner i både små og store fartøy. I tillegg har vi eget verksted som kan reparere de fleste komponenter innenfor skipselektronikk.

Kontakt oss her

Noe av det vi kan hjelpe deg med

 • Sensor
 • Motor og alarm
 • Kommunikasjon
 • Navigasjon
 • Belysning
 • Sikkerhet
 • Generator og aggregat
 • Lading, inverter og batteri
 • Reparasjon
 • Rådgivning
 • Vedlikeholdsavtaler
Elman Elektriker maritime

Kort reaksjonstid

Våre maritime elektrikere har opparbeidet seg lang og god erfaring gjennom samarbeid med ulike verft og rederier. Det viktigste for mange av våre kunder er kort reaksjonstid og bred kompetanse.

Kunnskap

En maritim elektriker er på mange måter et multiverktøy. Det kan være mange ulike utfordringer og løsninger på et fartøy. Vi har som mål å løse det mest «on site», men har i tillegg eget verksted dersom vi må ta feilsøke mer grundig.

Autorisert bedrift

Det finnes veldig mange som leverer elektrotjenester i Norge. Dessverre er en del av disse ikke autorisert til den jobben de skal gjøre. For å finne ut om en elektrikerbedrift har lov til å utføre elektrisk arbeid i Norge kan du sjekke å sjekke Elvirksomhetsregisteret. Her finner du selvfølgelig Elman.