Maritim

Vi hjelper deg som driver i blå sektor

Elektriker på sjøen

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler, rådgivning og installasjoner i både små og store fartøy. I tillegg har vi eget verksted som kan reparere de fleste komponenter innenfor skipselektronikk.

Kontakt oss for spørsmål / bestilling

Noe av det vi kan hjelpe deg med

  • Sensor Motor og alarm
  • Kommunikasjon
  • Navigasjon
  • Belysning
  • Sikkerhet
  • Generator og aggregat
  • Lading, inverter og batteri
  • Reparasjon
  • Rådgivning
  • Vedlikeholdsavtaler

Kort reaksjonstid

Våre maritime elektrikere har opparbeidet seg lang og god erfaring gjennom samarbeid med ulike verft og rederier. Det viktigste for mange av våre kunder er kort reaksjonstid og bred kompetanse.

Kunnskap

En maritim elektriker er på mange måter et multiverktøy. Det kan være mange ulike utfordringer og løsninger på et fartøy. Vi har som mål å løse det mest «on site», men har i tillegg eget verksted dersom vi må ta feilsøke mer grundig.

Enkel dokumentering av installasjoner

Alle som får utført elektrisk arbeid har krav på å få en samsvarserklæring. Dette er et verdipapir som viser hva som er utført, hvilket materiell som er brukt, og at det er utført av en godkjent elektriker.

Denne dokumentasjonen trenger du dersom det skulle skje noe i garantiperioden eller om det skulle dukke opp spørsmål rundt dokumentasjonen på ditt anlegg. Dette leverer vi digitalt gjennom en QR-kode (et bilde) som vi klistrer i ditt sikringsskapet. Da er all dokumentasjon lett tilgjengelig for deg og andre beboere. Alt du trenger å gjøre er å holde kameraet på telefon over QR-koden (bildet), og du vil få opp en lenke til all dokumentasjon vi har levert.