Landbruk

El-installasjoner i landbruket kan være krevende, og utstyret blir ofte utsatt for mekanisk slitasje, overbelastning, vibrasjoner, fuktighet, støv og gass. Dette er faktorer som vil påvirke driftssikkerheten, og det kreves kompetanse og erfaring for å unngå driftsstans.
Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi tilby komplette driftssikre løsninger for landbruket.

Bestill elektriker

Her er noe av det vi kan hjelpe deg med

Nybygg, utvidelse, og service

Våre elektrikere har lang erfaring fra landbruket og kan derfor tilby spisskompetanse rettet mot all el-installasjon på feltet. Vi tilbyr også gass-anlegg og nødstrøm til våre kunder.

El-kontroll landbruk

Vi tilbyr en omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Denne kontrollen er beregnet for større næring- og landbruksbygg, og følger Mattilsynets krav. De fleste forsikringsselskaper setter enten krav til, eller anbefaler en slik kontroll. Med en slik kontroll denne kan du få opptil 35% rabatt på forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Brannvarsling

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det krav til brannsikring og brannvarsling. Vi er godkjent for montering, utvidelser og kontroll av de fleste typer anlegg. Med vår rabatterte serviceavtale tar vi kontakt med deg når tiden er inne for en ny kontroll. Du kan oppnå ytterligere rabatt på din forsikring ved regelmessig kontroll.

Vi innehar alle sertifisering som kreves for både landbruk- og næringskunder. NEK 405-1 Termografering, NEK 405-3 Elkontroll bolig, NEK 405-3 Elkontroll næring, NEK 405-4 Sertifisering av foretak. I tillegg er vi godkjent for FG 750 og FG 760