LANDBRUK

Trivelig - Engasjert - Profesjonell

Elektro i landbruket!

Elektriske installasjoner i landbruket kan være krevende, og utstyret blir ofte utsatt for mekanisk slitasje, overbelastning, vibrasjoner, fuktighet, støv og gass. Gjennom vår erfaring og kompetanse kan vi tilby komplette driftssikre løsninger for hele landbruket.

Kontakt oss for spørsmål / bestilling
Type kontroller
  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Utvidelse
  • Vedlikehold og service
  • Internkontroll
  • El-kontroll
  • Termografering
  • Installasjon og kontroll av brannvarslingsanlegg

Brannsikkerhet

El-watch trådløse sensorer for landbruk

70 % av alle branner i landbruket starter i El-anlegget, og varmeutvikling i elektriske inntaksskap og fordelingsskap er første tegn på at noe er galt. Med dette systemet kan slike feil avdekkes og rettes før en brann utvikler seg. Ved hjelp av enkel og rimelig sensorovervåkning av alle El-skap på gården vil du ha komplett trygghet rett i lomma, døgnet rundt, hele året.

Les mer her….

El-kontroll og termografering

Vi tilbyr en omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Denne kontrollen er beregnet for større næring- og landbruksbygg, og følger Mattilsynets krav. De fleste forsikringsselskaper setter enten krav til, eller anbefaler en slik kontroll. Med en slik kontroll denne kan du få opptil 35% rabatt på forsikringen hos de fleste forsikringsselskaper.

Les mer om el-kontroll her

Service og vedlikehold

Vedlikehold er avgjørende for en trygg og effektiv drift.
Utstyr og driftsbygg i landbruket blir daglig utsatt for store påkjenninger i form av fuktighet, støv og mekaniske belastninger. Det elektriske anlegget trenger derfor jevnlig tilsyn og oppfølging for å sørge for en trygg og effektiv drift. Vi har flere elektrikere med spisskompetanse innen landbruksinstallasjoner.

Brannvarsling

I forskriftene for velferd og hold av produksjonsdyr stilles det krav til brannsikring og brannvarsling. Vi er godkjent for montering, utvidelser og kontroll av de fleste typer anlegg. Med vår rabatterte serviceavtale tar vi kontakt med deg når tiden er inne for en ny kontroll. Du kan oppnå ytterligere rabatt på din forsikring ved regelmessig kontroll.

Enkel dokumentering av installasjoner

Alle som får utført elektrisk arbeid har krav på å få en samsvarserklæring. Dette er et verdipapir som viser hva som er utført, hvilket materiell som er brukt, og at det er utført av en godkjent elektriker.

Denne dokumentasjonen trenger du dersom det skulle skje noe i garantiperioden eller om det skulle dukke opp spørsmål rundt dokumentasjonen på ditt anlegg. Dette leverer vi digitalt gjennom en QR-kode (et bilde) som vi klistrer i ditt sikringsskapet. Da er all dokumentasjon lett tilgjengelig for deg og andre beboere. Alt du trenger å gjøre er å holde kameraet på telefon over QR-koden (bildet), og du vil få opp en lenke til all dokumentasjon vi har levert.