EL-KONTROLL

Sikkert og trygt

El-kontroll

Vi utfører elkontroll av boliger, hytte, sameier/borettslag, driftsbygninger/landbruk og næringsbygg etter NEK 405. Når kontrollen er gjennomført vil du motta en tilstandsrapport over ditt anlegg, oversikt over eventuelle feil og mangler, og anbefalinger for forbedringer.

Kontakt oss for spørsmål / bestilling av kontroll
Type kontroller
  • NEK-405-1 Termografering
  • NEK-405-2 Bolig
  • NEK-405-3 Landbruk
  • NEK-405-4 Næring

Hva gjøres ved en el-sjekk?

En el-kontroll skal ivareta sikkerheten i anlegget og passe på at det er godt vedlikeholdt, og dermed også redusere faren for brann. I en ordinær kontroll sjekker vi for varmegang i ledninger og sikringer, måler etter jordfeil, sjekker lamper og stikkontakter og at det er nok kurser i anlegget med tanke på fare for overbelastning. I tillegg tar vi stikkprøver og sjekker tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper.

For større el-anlegg vil vi også foreta kontroll av kortslutningsstrømmer, spenningsfall, selektivitet, overgangsmotstand til jord og termografering.

Termografering

Termografering vil si at vi sjekker temperaturen på ledninger og annet materiell som fører til elektrisitet ved hjelp av et spesial kamera. Dette gjør vi for å finne ut om det er noen form for overbelastning på det elektriske anlegget ditt. Termografi vil avdekke svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Dette reduserer risiko for brann, driftsstans, samt skade på personer og eiendom. Her kan man unngå store kostnader og unødvendig nedetid.

Spar penger

Over halvparten av boligbrannene i Norge er forårsaket av feil i elektriske anlegg eller ved feil bruk av elektrisk utstyr. Derfor er det viktig å utføre jevnlige kontroller av det elektriske anlegget med kontrollører som er sertifiserte.

De som gjennomfører periodisk kontroll vil få rabatter hos de fleste forsikringsselskap ved å vise til en el-kontroll utført etter normen NEK 405. Rabatten gjelder også for privatpersoner ved gjennomført el-sjekk i bolig.

Borettslag - sameier og næringsbygg

Alle virksomheter, inkludert borettslag, sameier og andre organisasjoner, skal følge et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen i Norge. Det er lovpålagt med internkontrollforskriften. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette. For borettslag og sameier er det styret som er ansvarlig for at denne blir fulgt.

Ny 4-manns bolig

Enkel dokumentering av installasjoner

Alle som får utført elektrisk arbeid har krav på å få en samsvarserklæring. Dette er et verdipapir som viser hva som er utført, hvilket materiell som er brukt, og at det er utført av en godkjent elektriker.

Denne dokumentasjonen trenger du dersom det skulle skje noe i garantiperioden eller om det skulle dukke opp spørsmål rundt dokumentasjonen på ditt anlegg. Dette leverer vi digitalt gjennom en QR-kode (et bilde) som vi klistrer i ditt sikringsskapet. Da er all dokumentasjon lett tilgjengelig for deg og andre beboere. Alt du trenger å gjøre er å holde kameraet på telefon over QR-koden (bildet), og du vil få opp en lenke til all dokumentasjon vi har levert.