Når du kjøper en ladestasjon for elbil krever denne installasjon av en godkjent elektriker.
Vi selger våre ladere «ferdig montert» med en standard installasjonspakke.
Denne pakken inneholder det som normalt er nødvendig for installasjon av ladestasjon.

 

Følgende er Inkludert i vår standard montasje:

 • Ladestasjon
 • Montering, installasjon og tilkobling
 • To gjennomboringer i trevegg
 • Inntil 15m kabel fra sikringsskap til ladestasjon
 • Jordfeilautomat (opp til 32A-1fase)
 • Et oppmøte med 40 km kjøring tur/retur fra nærmeste Elman avdeling.
 • Digital dokumentasjon og samsvarserklæring

Forutsetninger:

 • Overspenningsvern med tilstrekkelig kapasitet – Eksempel på overspenningsvern (Lovpålagt etter 2010)
 • Ledig plass i sikringsskap til ny kurs og eventuelt overspenningsvern.
 • Kabel kan legges åpent forlagt
 • Eventuelt gravearbeid er ikke inkludert
 • Den som bestiller er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres – eller at man fremlegger en godkjenning fra eier.
 • Installasjon og konfigurering app eller lignende utføres av kjøper.

Tillegg:

Eventuelle tillegg blir fakturert etter avtale med kunde

 • Kjøring ut over 40 km t/r -pr. km
 • Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)
 • 3-fase automat opp til 32A/400V
 • Oppgradering av sikringsskap – På forespørsel
 • Gjennomboring ut over 2 stk. trevegg, og boring i betongvegg.
 • Kabel ut over 15m. – pr. meter

Praktisk informasjon:

Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt og ønsker å få tilsendt bilde av sikringsskap, føringsvei for kabel, samt andre spørsmål vi måtte ha. 

Enkelte ladere støtter 3-fas lading ved 230V IT (NB: Elbilen må da også støtte dette)Denne funksjonen kan aktiveres av bruker under app-innstillinger.
Ved installasjon på 32A anbefaler vi å bruke dynamisk lastbalansering. Dette er en tilleggsenhet som Easee Equalizer eller Tibber Pulse som vil kommunisere med laderen om hvor mye strøm som er tilgjengelig slik at hovedsikringen ikke legger ut om strømforbruket i boligen blir for høyt.