Vi tilbyr nå leasing program for finansiering av LED belysning sammen med Nordlux

Hvis du ønsker å erstatte den eksisterende belysningen med ny LED belysning, tilbyr vi nå sammen med Nordlux en enkel leasingmodell hvor du slipper å låne penger eller benytte oppspart egenkapital.

Ved leasing unngår du mange utgifter som for eksempel kostnad tilknyttet kjøp av LED belysningen. Du vil fortsatt oppleve alle de store fordelene med LED som inkluderer store energibesparelser samt drift- og vedlikeholdsfri belysning i lang tid fremover.

Energibesparelsen ved konvertering til LED vil ofte være så høye at pengene du sparer dekker de månedlige leasingkostnadene. Vi tilbyr implementering av din nye belysning slik at du kan nyte alle fordelene med en gang.

Ny belysning og optimalisering av denne, betyr et mer energieffektivt bygg som igjen betyr lavere strømregning og lavere driftskostnader.

Kort oppsummert, du tenger ikke budsjettere med ny belysning. La egenkapitalen benyttes til andre viktige prosjekter eller satsninger, og benytt deg heller av vår leasingmodell.

Ingen forskuddsleie

100% finansiering i 36, 48 eller 60 måneder

8 GODE GRUNNER – for leasing

  • Frigjøring av egenkapital
  • Finansiell spredning
  • Skattefordeler
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Enklere regnskap – utgiftsføres i sin helhet
  • Nedskrivning i takt med verdiforringelse
  • Mulighet til å inkludere installasjonskostnaden
  • Full bruksrett på utstyret