Fremtidens elektrikere : – Lærlinger er unike

Samhold, et godt fagmiljø og åpenhet er tre av nøkkelfaktorene for å oppnå suksessen.

Elman har stolte tradisjoner når det gjelder lærlinger i bedriften. Totalt har over 40 lærlinger tatt fagbrev i Elman, og 31 av dem jobber fortsatt i bedriften. I starten av 2019 så er det 21 lærlinger i firmaet, noe de er stolte over.

Mange gode grunner til at man velger Elman

Ved Elmans avdeling i Levanger, så har hele 14 av de 18 ansatte en fortid som lærling. To av dem er Even Karlsen (21) og Marius Grindheim (25). Når vi tok en prat med dem, så var det noen fellesnevnere som lå til grunn for at de har valgt å fortsette i Elman etter lærlingtiden var over og fagbrevet var i boks. Tre stikkord er åpenhet, et godt fagmiljø og samhold.

– Jeg kjente Leif Gunnar Skjelbred fra før av, så jeg følte meg trygg på at det ville være et fint sted å gjennomføre lærlingtiden min. Jeg søkte meg hit, og fikk lærlingeplass her. Siden den gangen har jeg vært her, og det er det flere gode grunner til, forteller Even Karlsen, før han fortsetter:

– Det er et helt spesielt samhold og miljø her. Her er det et åpent og godt forhold mellom lærlinger, montører og ledelsen. Det fins ingen sure miner. Alle sammen kommer godt overens, og fagmiljøet er svært bra. Her er det en gjeng som er faglig interessert, og jeg vil utvilsomt være her i flere år.

Even Karlsen Elektriker
Even Karlsen er i gang tidlig på dagen for å være godt forberedt til arbeidsdagen.

Selv har Karlsen vært i Elman i 3,5 år nå. Først som lærling, deretter som fast ansatt. Han har en fortid som elev ved Levanger videregående skole.

En tilfeldighet han priser seg lykkelig over

Marius Grindheim, som også har en fortid som elev ved Levanger videregående skole, havnet i Elman ved en tilfeldighet. Men det priser han seg lykkelig over den dag i dag.

– I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt og bli elektriker. Jeg jobbet både i en barnehage og på et lager. Tilfeldigvis så valgte jeg å prøve meg som lærling i Elman, og i denne bransjen. Nå har jeg vært fast ansatt i et par år, og før det var jeg lærling i to og et halvt år i bedriften. Den dag i dag er jeg svært glad for at tilfeldighetene førte meg hit, forteller Grindheim, før han fortsetter:

– Jeg trives veldig godt her, det er jo derfor jeg fortsatt er å finne i Elman Levanger. Det sosiale miljøet er særdeles bra, og samholdet er meget godt. Faktisk har vi et relativt ungt miljø, fordi vi har mange unge montører som jobber her. I Elman trives vi godt sammen, det er enkelt å prate både med alle som er over og under oss. Det blir på sett og vis en flat struktur. Jeg mener det er helt vesentlig for oss, fordi det skaper et helt spesielt samhold. Det er en kort distanse mellom meg og sjefen min, for å si det sånn. I tillegg er jo fagmiljøet veldig godt i Elman.

Marius Grindheim
Marius Grindheim havnet i både Elman og bransjen ved en tilfeldighet. Det er han glad for den dag i dag.

– Lærlinger er en ressurs for Elman

Leif Gunnar Skjelbred, som er leder ved Elman Levanger, forteller at det er montørene selv som bestemmer hvem som skal få bli lærlinger.

– Miljøet har alt å si. Er man ydmyk og arbeidsvillig, så når man langt. Det er i stor grad montørene bestemmer hvem som skal bli lærlinger. Dette gjør vi fordi vi ønsker å ivareta det gode miljøet, og derfor er det alfa omega at montørene har et ord med i laget, forteller Skjelbred, før han fortsetter:

– Lærlinger er en viktig ressurs for Elman. Vi er opptatt av å sende lærlingene vår sammen med våre dyktigste montører. «Limit is the sky», bruker jeg å si. Det fins ingen begrensninger. Vi ønsker å utvikle alle sammen. Det er også viktig for oss å kommunisere tidlig hva som kreves. Skal man lykkes i dagens marked, så må man ha en dyktig og fleksibel arbeidsstokk. I tillegg er det viktig å utnytte potensiale til hver enkelt. Man trenger ikke å være god på alt, det handler om å finne ut hva hver enkelt er god på. Det er fullt mulig å spesialisere seg og utvikle sine styrker. Har du for eksempel et talent innenfor landbruk? Vel, da kan du jobbe med det.

Martin Bye, Even Karlsen, Bendik Herje, Ole Skjelbred, Vegard Hoem og Marius Grindheim
Martin Bye, Even Karlsen, Bendik Herje, Ole Skjelbred, Vegard Hoem og Marius Grindheim har alle en fortid som lærlinger i Elman.

Skjelbred forteller at Elman er en bedrift med ambisjoner, og han påpeker at han er lykkelig over at man har et skolevesen som man kan samarbeide med når det gjelder lærlinger.

Miljø og relasjoner er noe Skjelbred er svært opptatt av.

– Vi ønsker å ha et best mulig arbeidsmiljø. Gjennom tydelighet jobber vi med å oppnå dette. Relasjoner er alt, både internt og eksternt. Alt handler om god kjemi. Hos oss er det ikke noe hierarki, men én gjeng, avslutter Leif Gunnar Skjelbred.